Drobečková navigace

Úvod > O nás

Poradenská činnost

Každý, kdo vychovává, se někdy může ocitnout v situaci, kdy se vynoří pochybnosti či nezodpovězené otázky.

Je určena rodičům, rodinným příslušníkům i učitelům a vychovatelům.
Společně s Vámi se pokusíme najít nejlepší způsob, jak rozvíjet individuální schopnosti dítěte, jak porozumět jeho zvláštnostem a jak zvolit vhodný výchovný přístup.
V případě Vašeho zájmu jsme schopni zprostředkovat kontakty na další pracoviště (lékaři, sociální a právní služby, školská zařízení atd.)
Naše poradenská služba je poskytována zdarma.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) zajišťuje komplexní péči o klienty MŠS a SPC podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Od počátku se profilovalo jako odborné poradenské pracoviště pomáhající klientům s výběrem odpovídající formy rozvoje jejich schopností a integrace do kolektivu běžných škol za splnění předem stanovených podmínek.

Speciálně pedagogické centrum bylo založeno v roce 1990 a sídlí v příjemných prostorách mateřské školy speciální Sluníčko. Je určeno všem věkovým kategoriím, ale převážně dětem předškolního a mladšího školního věku spolu s jejich rodiči.

Plní diagnostickou funkci určenou pro rodiny s dětmi, školy (MŠ, ZŠ), zdravotnická zařízení a denní stacionáře. Péče o klienty SPC vychází s podrobného seznámení se s jejich životní situací i v širším sociálním kontextu.

Zabezpečuje poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro děti a žáky se specifickými potřebami, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Včetně speciálně pedagogické výchovně vzdělávací činnosti spojené s psychologickými aspekty odborné péče.

Týmová péče je poskytována psychologem a speciálními pedagogy - logopedem a psychopedem. Jedná se o ambulantní bezplatné zařízení.

Našimi klienty jsou

děti

  • s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
  • řečovými obtížemi
  • nepřiměřenými citovými reakcemi
  • problémy v oblasti sociálních dovedností
  • sníženou úrovní rozumových schopností
  • vývojovými poruchami
  • selhávajícím v běžné mateřské škole
  • se zdravotním oslabením a jinými individuálními zvláštnostmi
  • integrované ve školách běžného typu nebo školách speciálních

dospělí

  • žádající konzultaci a vedení ve výchově dětí

 

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů