Drobečková navigace

Úvod > O nás

Aktuálně 

Prohlaseni o aktuálním zdravotním stavu.docx

Před návštěvou SPC je nutné vyplnit a v den vyšetření s sebou přinést výše uvedené Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu

Děkujeme za spolupráci

Upozornění pro rodiče  

Vážení rodiče / vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s pandémií koronaviru Vás žádáme o dodržování následujících opatření  př návštěvě SPC -  jedná se pouze  o objednané a potvrzené termíny vyšetření:

 1. Pečlivě zvažte aktuální zdravotní stav Váš i Vašeho dítěte. V případě respiračních onemocnění (i lehkého charakteru)  zrušte svou návštěvu . Kontaktujte nás telefonicky, popř. mailem, domluvíme náhradní termín vyšetření.
 2. Své děti doprovázejte na vyšetření jen v nezbytně nutném počtu osob.
 3. V prostorách SPC mějte nasazenou roušku Vy i Vaše dítě, pokud to charakter jeho speciálních vzdělávacích potřeb umožňuje.
 4. V šatnách jsou k dispozici zároveň jednorázové návleky na obuv, bez nich není možné do pracovny vstupovat.
 5. Pokud Vaše přítomnost není v průběhu vyšetření dítěte nezbytně nutná, prosím, zdržujte se mimo prostory SPC.

     Děkujeme za spolupráci                                                       V Praze  dne  15.4.2020

Informace k opatřením proti šíření nákazy koronavirem - provoz SPC

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o omezení volného pohybu osob má SPC s účinností od 16.3.2020 do odvolání omezený provoz.

K zastižení budeme na e-mailu spc.slunicko@ seznam.cz a tel. číslech - viz. kontakty SPC.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školským poradenským zařízením, které nabízí své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům a pedagogům.

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Dále poskytujeme odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou péči. Pomáháme našim klientům při výběru  vhodného vzdělávání. SPC spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi.

 Hlavní cílovou skupinou našeho SPC jsou děti a žáci

 • s mentálním postižením
 • s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
 • s narušenou komunikační schopností
 • s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením

 Poskytované služby

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • psychologická diagnostika
 • speciálně pedagogické poradenství
 • psychologické poradenství
 • vypracování podkladů pro vyřízení odkladu školní docházky
 • posouzení stupně potřebné podpory dítěte / žáka ve škole
 • vypracování podkladů pro vzdělávání včetně Doporučení pro vzdělávání s navrženými podpůrnými opatřeními
 • návštěvy škol spojené s vyhodnocením účinnosti podpůrných opatření
 • metodické vedení pedagogických pracovníků
 • vedení praxí studentů psychologie a speciální pedagogiky
 • podpůrná skupina pro rodiče – zajišťuje psycholog

 Všechny služby SPC jsou poskytovány bezplatně

Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra v mateřských a základních školách.

 

Návštěvu, konzultaci a žádosti o poskytování poradenských služeb si můžete domluvit na uvedených telefonních kontaktech, případně využijte emailový kontakt na  odkazu -  Kontakty

 

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů