Drobečková navigace

Úvod > Služby

Konkrétní činnosti SPC

Depistáže

Mezi hlavní činnosti centra patří cílené vyhledávání dětí s různými typy obtíží v běžných MŠ, ZŠ i rodinách. Zahrnuje nejen orientační vyšetření schopností dítěte, ale i jeho pozorování ve skupině vrstevníků a následné konzultace s třídními učitelkami a rodiči. O každém dítěti je pečlivě vedena dokumentace, na jejímž podkladě dochází k dalším rozhodnutím v péči o něj.
Návštěvu SPC si může ředitel zařízení domluvit telefonicky, vždy je však nutný písemný souhlas rodičů vyšetřovaných dětí.

Integrace

Dle školského zákona, vyhlášky číslo 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních podle § 116 zpracovává odborné podklady pro integraci žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření.

Integraci vnímáme jako klíčovou činnost SPC, zajišťujeme individuální i skupinové integrace dětí, rozhodujeme o integraci s podpporou či bez podpory asistenta pedagoga, stanovujeme míru podpory, počet hodin speciální péče a typ a množství kompenzačních pomůcek.

Na integraci pracovníci Centra dohlíží, celkově ji vedou.

Materiální vybavení

Dle aktuálních nabídek doplňuje centrum své pomůcky, „shromažďuje“ propagační materiály firem zabývajících se nákupem didaktických a kompenzačních pomůcek, literatury.
To vše je k dispozici klientům centra podle jejich specifických potřeb.

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů